Ľudové piesne hrané na fujare.

Za notový prepis ďakujeme Dušanovi Holíkovi.

Všetky uvedené ľudové piesne tradične hrané na fujare sú nahraté v MIDI formáte. Nahrávky piesní na reálnych fujarách ladení G, A v MP3 formáte budú postupne dopĺňané .

Linky na stiahnutie MIDI a MP3 audio ukážok sú uvedené pri každej tradičnej fujarovej piesni.

späť na východziu stránku
Webmastri & copyright

Hudú, že mi hudú

(Slovenská ľudová pieseň)

Idem, idem

(Slovenská ľudová pieseň)

Kamaráti moji

(Slovenská ľudová pieseň)

Na kraji Očovej

(Slovenská ľudová pieseň)

Nelejte, nelejte

(Slovenská ľudová pieseň)

Pusť ma, bača

(Slovenská ľudová pieseň)

Svietila zornička

(Slovenská ľudová pieseň)