Ladislav Libica

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že pán majter Ladislav Libica, človek so zlatými rukami a ešte lepším srdcom, nás opustil dňa 10. októbra, 2013.

Jeho umenie, precíznosť, láska a rokmi získané majstrovstov pre nás však zostane zahované v jeho nástrojoch a našich srdciach.

Zaželajme mu spoločne, nech odpočíva v pokoji.

 

return to homepage www.fujara.sk contact info, e-mail and more how to order, shipment, warranty and return policy read the opinions of others and share yours, highlights learn how to play fujara Links to some other sites /fujara, didgeridoo, music.../ read how to build fujara listen to available audio samples everything about fujara
späť na prvý stránku

Majstri fujaráši:

Cenníky nástrojov:

"Na výrobu fujár používam najčastejšie bazové drevo, lebo má vynikajúce zvukové ale i iné vlastnosti. Je to drevo, ktoré zrejme najviac vyhovuje už pri samotnej výrobe fujary, ale aj pri jej povrchovej výzdobe - vyrezávaní a následnom vyleptávaní vyrezaných ornamentov kyselinou dusičnou.
Robievam však fujary aj z iných drevín ako napr. javor, jaseň, agát či lieska. Tieto dreviny majú svoju nádhernú výzdobu už v sebe bez zásahu ľudskej ruky. Ja sa už len snažím tomuto Božiemu daru pre ľudí vdýchnuť život."

Pán Libica vyrába svoje fujary a píšťalky s láskou a trpezlivosťou veľkého majstra. Fujary a píšťalky robí tradičným spôsobom - ručne a používa iba tradičné nástroje. Je známy tým, že svoje fujary vypracováva do najmenšieho detailu, a to po stránke dekoračnej ako aj zvukovej. Preto snáď môžem skonštatovať, že sú to jedny z najkrajších a najdetailnejšie zdobených fujár vôbec.

No vyzdobit fujaru takýmito jemnými ornamentami však aj stojí neporovnateľne viac námahy, a tomu by mala zodpovedať aj cena. Zostáva len dúfať, že sa nájde mnoho z Vás ktorí práveže takúto poctivú, precíznu prácu aj dokážete oceniť.

Okrem kyselinou zdobených nástrojov vyrába aj čisté morené "prírodou vyzdobené" fujary a píšťalky.

Výrobe fujár sa už venuje vyše 30 rokov. Má aj nasledovníka - svojho syna Jozefa Libicu.

Ako objednať?

Každá fujara je ocenená individuálne, v závislosti od veľkosti, zdobenia a výslednej zvukovej kvality. Aktuálnu cenovú ponuku Vám možeme zaslať emailom: sulik@fujara.sk, alebo telefonicky: 033-744 8482, 0911-226 999.

Aktuálne cenníky:

Často kladené otázky: