Webmasteri:

Ak máte záujem o výmenu linkov alebo banerov, uverejnenie článkov, či inú spoluprácu, tak sa mi prosím ozvite na mail: info@fujara.sk.
Banery na výmenu si môžete prezrieť nižšie.

Copyright:

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.

Ak hodláte niečo z nich použiť, tak sa mi predtým prosím ozvite!
Podmienka na použitie akýchkoľvek materiálov je uvedenie ich pôvodu vo forme linku!

späť na východziu stránku
Webmastri & copyright

Na výmenu banerov môžete použiť ktorýkoľvek z týchto obrázkov:

podržaním myši nad obrázkom sa zobrazia jeho rozmery:

Dimensions:125*125, Size:1.49KB Dimensions:88*31, Size:5,99KB
Dimensions:61*210, Size:3,26KB Dimensions:52*181, Size:2,56KB Dimensions:61*210, Size:3,27KB Dimensions:52*181, Size:2,55KB Dimensions:61*210, Size:3,26KB Dimensions:52*181, Size:2,55KB
Dimensions:210*62, Size:3,43KB Dimensions:53*181, Size:2,72KB Dimensions:62*210, Size:3,58KB Dimensions:53*181, Size:2,88KB Dimensions:62*210, Size:3,43KB Dimensions:53*181, Size:2,79KB
Dimensions:49*181, Size:2,66KB Dimensions:49*181, Size:2,83KB Dimensions:49*181, Size:2,66KB Dimensions:59*210, Size: 8,34KB Dimensions:59*210, Size: 8,43KB Dimensions:59*210, Size: 8,40KB  

Klikni na banner a zkopíruj do stránky nasledovný text: