Vyznanie fujare,
pieseň "Fujarôčka moja"

Pieseň vyznania "Fujarôčka moja"
už žiaľ nežijúceho majstra,
uja
Martina Sanitrára

"Ej, počúvajte ma vy
ej, počúvajte kľudne
ako mi tá moja,
ej, ako mi tá moja
fujarôčka mumle.

Ej, fujarôčka moja
ej, nemá len tri dierky
prejavuje radosť
ej, prejavuje radosť
a robí žiaľ veľký.

Ej, pískaj mi fujarka
ej, tie prekrásnie hlasy
robíš mi ty hrdosť
ej, robíš mi ty hrdosť
aj našej drahej vlasti."

späť na východziu stránku
Webmastri & copyright

Fujara - "kráľovná medzi ľudovými nástrojmi" - je nástroj, ktorý nádherne baladicky rozpráva o hĺbkach ľudskej duše, radostiach, veselosti, starostiach, smútkoch a žiaľoch. Jej zádumčivý a mumľavý hlas, človekom vdychnutá poézia , úžasným spôsobom dokáže vyjaviť tie najskrytejšie zákutia našich ľudských emócii a vnútorne pohladiť ducha.

"Keď ho vše dojal osud človečí
a nebolo mu potom do reči,
tu zoťal bazu.

Tichý trošíčku,
vytriasol z nej krehkú dušičku
a pomaľoval zvonku útly strom,
ako si ženích zdobí vlastný dom,
a oprášiac si z hliny kolená,
sám seba potom vložil do kmeňa
a ostal v ňom...

Kráľ z krvi otrokov
a jeho dych s horou širokou
tak uhrančivo niesol do dialí,
že sa mu nemé skaly ozvali.

Pomkni sa milá, ohník dohára,
ej, fujarôčka moja,fujara.
Pomkni sa milá,ohník dohára!
Ej, fujarôčka moja fujara."

Milan Rúfus

Majestátna, kráľovská fujara tróni ostatným ľudovým hudobným nástrojom svojím vzhľadom i zafarbením hlasu. Dedičia tohto vzácneho daru, naši súčastníci, ho dôstojne rozvíjajú a nasledujú v tradícii svojich predchodcov - fujarášov. Lebo komu raz učarila fujara tvarom, nevyhnutne stupňuje svoj záujem o jej hlas. Fujara je vyznaním, hlasom i dušou našich bačov a valachov, ktorí k nám touto cestou prehovárajú i dnes.
Svojím hlasom vytvára lesný chór, ktorý je na začiatku mohutnou ozvenou našich hôr s postupne klesajúcimi tónmi akoby poskakujúcimi po dlhých lánoch polí, lúk a pastvín, osviežený o trilky horských bystrín zostupuje z hôľ, aby si nakoniec ako ustatý roľník sadol na priedomie a hlbokými mumlavými tónmi chválil západ slnka a tichý šum lesov.
| >> Pôvod fujary: ako vznikla